09/10/2019 10:46:32
Sáng 8/10, Đảng uỷ Tổng công ty Điện lực tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ và ra mắt BCH Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV.

31/10/2019 02:53:41
Giải trình số liệu BCTC Quý III năm 2019

30/10/2019 05:44:10
BCTC Quý III năm 2019 trước kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV

08/07/2019 08:04:58
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

19/08/2019 03:27:11
BCTC bán niên năm 2019 sau kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV

15/07/2019 05:22:57
Ngày 15/7/2019 Tổng công ty Điện lực - TKV đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019.

21/06/2019 11:29:14
Hội thi thợ giỏi Tổng công ty Điện lực - TKV lần thứ III, năm 2019

17/05/2019 09:10:55
Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Điện lực - TKV lần thứ V, năm 2019

10/06/2019 04:01:27
Mẫu giấy Ủy quyền về việc chi trả cổ tức 2018

11/06/2019 04:14:10
Mẫu giấy Đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Thông báo