09/07/2020 03:14:29
Ngày 09/7/2020 Tổng công ty Điện lực - TKV đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020.

17/06/2020 05:09:48
Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

31/05/2020 09:41:56
Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em.

12/06/2020 11:32:07
Báo cáo số 897/ĐLTKV-KTTC ngày 09/6/2020 về kết quả giao dịch cổ phiếu NCP.

19/05/2020 02:47:54
Đoàn viên thanh niên Cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV đã hăng hái tham gia “Lễ hội Giọt hồng TKV - 2020” do Đoàn Thanh niên TKV phát động.

20/05/2020 01:33:59
Ngày 19/5/2020 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có Thông báo số 770/TB-ĐLTKV về Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019.

18/05/2020 02:27:41
Ngày 14/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty (TCT) Điện lực - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

12/05/2020 03:44:48
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, Công đoàn Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn tổ chức khánh thành công trình “Cảnh quan môi trường khu nhà xưởng chính” - Công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Công đoàn Tổng công ty Điện lực

13/03/2020 10:41:56
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực- TKV về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

29/04/2020 07:47:21
BCTC Quý I năm 2020 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

Thông báo