07/09/2022 01:36:05
Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 9/2022

26/08/2022 04:57:00
BCTC bán niên năm 2022 sau kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV kèm văn bản giải trình bổ sung số liệu BCTC.

01/08/2022 05:15:27
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng công ty.

01/08/2022 04:40:45
Giải trình số liệu BCTC Quý II năm 2022 của Tổng công ty (Trước kiểm toán).

29/07/2022 03:37:52
BCTC Quý II năm 2022 của Tổng công ty Điện lực - TKV (Trước kiểm toán).

26/07/2022 01:41:12
Ngày 25/7/2022 HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV đã bổ nhiệm bà Lưu Thị Minh Thanh - Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty.

15/07/2022 02:27:28
Công bố thông tin (CBTT) về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán BDO

07/07/2022 02:48:34
BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7/2022

27/05/2022 03:01:35
Đoàn 45 đại biểu quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng đợt 19/5/2022 của Đảng bộ Tập đoàn TKV dự lễ về nguồn do Đảng ủy Tập đoàn TKV tổ chức.

25/05/2022 03:12:39
Ngày 25/5/2022 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có văn bản số 881/TB-ĐLTKV (kèm theo) gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.

Thông báo