03/12/2018 11:11:26
Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

16/11/2018 04:26:24
Ngày 26/10/2018, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng của Tổng công ty, Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018.

30/10/2018 08:56:44
BCTC Quý III năm 2018 (trước kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực - TKV.

08/10/2018 08:48:27
Vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 05 tháng 10 năm 2018, nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 đã đạt mốc 580 triệu kWh, chính thức hoàn thành kế hoạch sản lượng 2018 được Tổng công ty giao và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2017.

02/10/2018 02:50:33
Ngày 29/9/2018, Công ty Nhiệt điện Na Dương -TKV tổ chức thành công giải bóng đá tứ hùng giữa Cục Điều tiết Điện lực, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực -TKV và Công ty Nhiệt điện Na Dương -TKV.

26/09/2018 09:31:40
Ngày 21 tháng 9 năm 2018 vừa qua, tại văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (STNMT) đã diễn ra buổi làm việc giữa Tổng công ty Điện lực - TKV và STNMT tỉnh Bắc Giang.

31/08/2018 10:04:26
Ngày 23.8, Công ty CP Than – Điện Nông Sơn – TKV tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2018.

29/08/2018 05:36:44
BCTC bán niên năm 2018 hợp nhất - Tổng công ty Điện lực - TKV (sau kiểm toán)

26/07/2018 05:41:07
Công bố thông tin chào bán trái phiếu Tổng công ty Điện lực - TKV

26/07/2018 02:24:06
Ngày 25/7/2018, HĐQT Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-ĐLTKV về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu năm 2018.