07/12/2021 05:32:20
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát hành được UBCKNN cấp ngày 07/12/2021, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thực hiện phát hành thêm cổ phiếu DTK để hoán đổi lấy cổ phiếu NCP của CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV theo hợp đồng sáp nhập giữa hai bên

20/11/2021 09:06:25
Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV về đích trước 50 ngày so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực -TKV giao năm 2021

15/11/2021 11:43:45
Trong không khí hân hoan chào mừng 85 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than 12/11/1936 – 12/11/2021, vào lúc 16h 20' ngày 12/11/2021, Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 đã đạt mốc 600trkWh

06/10/2021 04:06:04
Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, SXKD, ATVSLĐ quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021. Đồng thời công bố Quyết định về công tác cán bộ và chúc mừng lãnh đạo Tổng công ty nghỉ hưu theo chế độ.

27/10/2021 10:23:32
BCTC Quý III năm 2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

20/10/2021 04:07:35
Ngày 19/10/2021 ĐHĐCĐ Tổng công ty đã có nghị quyết thông qua việc triển khai Giao dịch vay vốn cho Dự án NMNĐ Na Dương II. Theo đó, Tổng công ty đã có điều kiện để triển khai hợp đồng EPC - Nhà máy chính, Dự án NMNĐ Na Dương II.

19/10/2021 04:49:22
Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc triển khai Giao dịch vay vốn cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

06/10/2021 04:22:55
Các tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc triển khai Giao dịch tài trợ vốn cho Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II.

22/09/2021 05:12:02
Ngày 20/9/2021 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

09/09/2021 06:11:42
Điều lệ Tổng công ty Điện lực - TKV sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh tháng 9/2021

Thông báo