03/04/2020 09:02:10
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (03/4/2020)

01/04/2020 12:24:58
BCTC năm 2019 sau kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV

18/03/2020 03:56:49
Do ảnh hưởng dịch bệnh corona virus, Tổng công ty Điện lực - TKV đã gia hạn thời điểm đóng thầu Dự án NMNĐ Na Dương II đến ngày 06/5/2020.

28/02/2020 08:54:51
Hợp đồng Mua bán điện Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II giữa Tổng công ty Điện lực - TKV và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đại diện là Công ty mua bán điện vừa được ký kết tại Hà Nội.

10/03/2020 09:53:20
UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Tổng công ty Điện lực - TKV

22/02/2020 03:05:20
Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV nhiệm kỳ 2020 - 2023

17/02/2020 03:06:54
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực - TKV.

06/02/2020 03:48:52
Ngày 03/02/2020 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 05/NQ-ĐLTKV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

03/02/2020 01:42:49
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ngày 31/1/2020, cán bộ công nhân Tổng công ty Điện lực - TKV đã đồng loạt ra quân trồng cây xanh tại khuôn viên và các khu vực đổ xỉ thải các nhà máy nhiệt điện (Nguồn: vinacomin.vn)

22/01/2020 12:55:04
BCTC Quý IV năm 2019 trước kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV

Thông báo