19/05/2020 02:47:54
Đoàn viên thanh niên Cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV đã hăng hái tham gia “Lễ hội Giọt hồng TKV - 2020” do Đoàn Thanh niên TKV phát động.

20/05/2020 01:33:59
Ngày 19/5/2020 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có Thông báo số 770/TB-ĐLTKV về Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019.

18/05/2020 02:27:41
Ngày 14/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty (TCT) Điện lực - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

12/05/2020 03:44:48
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, Công đoàn Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn tổ chức khánh thành công trình “Cảnh quan môi trường khu nhà xưởng chính” - Công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Công đoàn Tổng công ty Điện lực

13/03/2020 10:41:56
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực- TKV về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

29/04/2020 07:47:21
BCTC Quý I năm 2020 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

22/04/2020 03:51:06
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực - TKV.

21/04/2020 03:20:48
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cập nhật ngày 21/4/2020.

03/04/2020 09:02:10
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (03/4/2020)

01/04/2020 12:24:58
BCTC năm 2019 sau kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV

Thông báo