06/04/2021 06:06:50
Mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tổng công ty Điện lực - TKV.

22/02/2021 03:39:33
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ngày 19/2/2021, Cán bộ, công nhân Tổng công ty Điện lực - TKV đã đồng loạt ra quân trồng cây xanh tại khuôn viên và các khu vực đổ xỉ thải các nhà máy nhiệt điện trực thuộc Tổng công ty.

16/11/2020 02:51:34
Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Hội nghị công bố Quyết định nâng cấp Chi đoàn thành Đoàn cơ sở và Hội nghị đại biểu Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực - TKV

21/12/2020 04:39:52
Ngày 21/12/2020 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có Thông báo số 2122/TB-ĐLTKV về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020. Thời gian tổ chức đại hội cụ thể sẽ được Tổng công ty thông báo sau.

25/12/2020 03:51:17
Khai trương niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

24/12/2020 11:59:26
Nhiệt điện Cẩm Phả hoàn thành kế hoạch 2020 đạt 3,6 tỷ kWh điện

24/12/2020 04:24:58
Ngày 22/12/2020 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có Thông báo số 1476/TB-SGDHN về việc bổ sung cổ phiếu Tổng công ty Điện lực - TKV (Mã CK: DTK) vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

14/12/2020 07:11:13
Nhiệt điện Nông Sơn hoàn thành kế hoạch năm 2020 trước 21 ngày

18/12/2020 02:14:32
Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

17/12/2020 01:55:57
Kể từ ngày 21/12/2020, dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán cổ phiếu DTK sẽ được chuyển từ thị trường đăng ký giao dịch UPCOM sang thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Thông báo