27/11/2020 05:05:57
Báo cáo số 1971/BC-ĐLTKV ngày 27/11/2020 của Tổng công ty Điện lực - TKV về kết quả giao dịch cổ phiếu NCP từ ngày 03/8/2020 đến 01/9/2020.

17/11/2020 03:00:56
Bản công bố thông tin niêm yết của Tổng công ty Điện lực - TKV.

11/11/2020 01:42:57
Tổng công ty Điện lực - TKV phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái” đã kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên trong Tổng công ty chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai.

21/09/2020 09:52:23
Ngày 17/9/2020, tại trụ sở Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Tổng Công ty điện lực -TKV đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phát điện và vận hành thương mại của nhà máy thủy điện Đồng Nai 5.

10/11/2020 10:08:23
Vừa qua Tổng công ty Điện lực TKV đã tổ chức thành công giải Quần vợt phong trào năm 2020 tại nhà thi đấu thể thao Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn.

15/11/2020 09:11:43
Ngày 13/11/2020 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 629/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

23/10/2020 02:34:05
Vừa qua, giải Bóng chuyền hơi nữ phong trào Tổng công ty Điện lực - TKV năm 2020 được tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao Công ty Nhiệt Điện Cao Ngạn

02/11/2020 04:24:56
Giải trình số liệu BCTC Quý III năm 2020 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

30/10/2020 05:36:39
BCTC Quý III năm 2020 (trước kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực - TKV.

22/10/2020 02:00:51
Thông báo giao dịch cổ phiếu CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Mã CK: NCP) từ ngày 28/10/2020

Thông báo