31/03/2023 03:47:32
CBTT: BCTC năm 2022 sau kiểm toán của Tổng công ty.

17/01/2023 04:52:29
Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023

30/01/2023 05:10:23
Báo cáo quản trị năm 2022 của Tổng công ty

20/12/2022 01:47:44
Mời báo giá cung cấp hóa chất công nghiệp cho vận hành các nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực - TKV năm 2023

15/12/2022 03:25:35
Mời báo giá cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2023 cho NMNĐ Cao Ngạn

05/12/2022 11:25:22
Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 12/2022

15/11/2022 03:35:14
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thi công khối lượng Khoan thăm dò phục vụ khai thác mỏ than Nông Sơn năm 2022.

10/11/2022 03:44:49
Công tác ổn định tư tưởng cán bộ,đảng viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Đông Triều. Bài dự thi của Đảng viên Trần Thị Thương

03/11/2022 11:35:33
Một vài suy nghĩ về trách nhiệm của người Đảng viên trong công tác xây dựng Đảng- Bài dự thi của Đặng Xuân Mỹ- Chi bộ Phân xưởng vận hành Đảng viên Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả

03/11/2022 10:40:29
Đảng bộ Công ty Thủy Điện Đồng Nai 5 - TKV chú trọng công tác xây dựng bảo vệ nguồn nhân lực

Thông báo