11/01/2022 03:58:03
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm qua, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TKV đã tích cực triển khai

09/01/2022 12:20:57
Hơn 90 năm Đảng ta ra đời và lãnh đạo cách mạng, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, là minh chứng thuyết phục cho nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”

08/01/2022 12:02:20
“Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.”

07/01/2022 05:06:40
CBTT. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCN ĐKDN) đăng ký thay đổi lần 7 và Điều lệ Tổng công ty Điện lực - TKV sửa đổi, bổ sung.

06/01/2022 04:48:36
Chúng ta tự hào và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đã hiến dâng tất cả tình cảm và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

06/01/2022 04:39:30
“Đảng viên” - đối với tôi đó là một danh xưng quá đỗi tự hào nhưng cũng đầy phần trách nhiệm phía sau đó.

06/01/2022 02:29:00
Ngày 30/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

23/12/2021 10:59:13
Ngày 21 tháng 12 năm 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022.

01/01/2022 11:30:57
Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa, Đảng bộ CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Đã 110 năm tròn kể từ ngày 05/6/1911, ngày đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam, ngày người dân Việt Nam không thể nào quên.

31/12/2021 04:18:08
Ngày 30/12/2021 HĐQT ĐLTKV đã có Nghị quyết số 77/NQ-ĐLTKV thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập CPC vào ĐLTKV và sửa đổi, bổ sung điều lệ ĐLTKV.

Thông báo