Cập nhật: 09/10/2023 02:40:44
Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Chuỗi bài: “Nhiệt điện Đông Triều - TKV học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên: Phạm Hồng Duy

 Đơn vị : Đảng viên Chi bộ Khối sản xuất - Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo