Cập nhật: 09/10/2023 02:42:11
Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Vai trò của đoàn thanh niên trong công cuộc xây dựng Đảng 

Tác giả: Phạm Quang Sang - Đảng viên Chi bộ Khối sản xuất

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo