Cập nhật: 10/10/2023 10:10:36
Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Họ và tên: PHẠM VĂN SƠN

Sinh ngày: 29/06/1980

Đơn vị công tác: Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa,

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

 

Chức vụ: Đảng viên

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo