Cập nhật: 10/10/2023 10:12:41
Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tổ chức Hành chính

 

Họ và tên: Nguyễn Đăng Thành

Sinh ngày: 11/10/1980

Đơn vị công tác: Chi bộ Tổ chức Hành chính

 

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo