Cập nhật: 10/10/2023 10:14:30
Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương

TÁC GIẢ: NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

ĐƠN VỊ: CHI BỘ TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

ĐẢNG BỘ CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo