Cập nhật: 22/08/2023 06:45:41
BCTC Bán niên năm 2023

 

BCTC Bán niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực - TKV, kèm văn bản giải trình số liệu BCTC trước và sau kiểm toán.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo