Cập nhật: 28/07/2023 05:01:22
BCTC Quý II năm 2023

 

BCTC Quý II năm 2023 của Tổng công ty Điện lực - TKV, kèm văn bản giải trình số liệu BCTC.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo