Cập nhật: 30/10/2023 03:39:40
BCTC Quý III năm 2023

 

BCTC Quý III năm 2023 của Tổng công ty Điện lực - TKV, kèm văn bản giải trình số liệu BCTC.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo