Cập nhật: 29/12/2015 02:16:49
Bộ luật Dân sự 2005

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

Nguồn: www.chinhphu.vn

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo