Cập nhật: 27/07/2023 01:27:26
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023.

 

Văn bản báo cáo số 1450/BC-ĐLTKV ngày 26/7/2023 về tình hình quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV 6 tháng đầu năm 2023.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo