Cập nhật: 31/03/2023 03:47:32
CBTT: BCTC năm 2022

 

CBTT: BCTC năm 2022 sau kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV, kèm văn bản giải trình số liệu BCTC.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo