Cập nhật: 31/10/2022 10:00:30
CBTT: BCTC Quý III năm 2022

 

CBTT: BCTC Quý III năm 2022 của Tổng công ty Điện lực - TKV, kèm văn bản giải trình số liệu BCTC.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo