Cập nhật: 30/01/2023 04:53:43
CBTT: BCTC Quý IV năm 2022

 

CBTT: BCTC Quý IV năm 2022 của Tổng công ty Điện lực - TKV, kèm văn bản giải trình số liệu BCTC.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo