Cập nhật: 26/07/2023 02:49:12
CBTT Chủ tịch HĐQT nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí

 

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-TKV ngày 19/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Ông Nguyễn Trọng Hùng - Người quản lý phần vốn TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

Thông báo