Cập nhật: 07/08/2023 03:07:49
CBTT: Nghị quyết của HĐQT về dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

 

         Ngày 07/8/2023 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 40/NQ-ĐLTKV về việc dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

·         Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2023 (thứ Hai).

·         Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/9/2023 (thứ Ba).

·         Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

·         Nội dung họp:

-         Bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty;

-         Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

         Trân trọng./.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo