Cập nhật: 01/12/2023 02:34:03
Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

 

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

- Tên đơn hàng:  Mua vật tư Dầu Castrol Perfecto X32, X46   .
- Số hiệu đơn hàng: 900/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo