Cập nhật: 30/11/2023 09:18:18
Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư:

 

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư:
- Thư mời chào giá lập dự toán mua sắm vật tư
- Tên đơn hàng: Mua sắm thiết bị văn phòng theo thư mời số 896/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo