Cập nhật: 05/12/2023 09:24:13
Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

 

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá  lập dự toán vật tư

- Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

-Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Bàn ghế + Khăn trải bàn -Số hiệu đơn hàng: 915/NĐCP-KHĐTVT  

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo