Cập nhật: 05/12/2023 09:49:56
Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

 

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Van phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 -Số hiệu đơn hàng: 918/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo