Cập nhật: 04/12/2023 02:38:15
Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 01

 

Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ tham quan, du lịch nước ngoài năm 2023 cho CBCNV có thành tích xuất sắc 2023

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo