Cập nhật: 30/11/2023 09:50:30
Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV: Thông báo mời chào giá

 

Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV: Thông báo mời chào giá: cung cấp các van an toàn phục vụ sửa chữa

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo