Cập nhật: 29/11/2023 02:59:54
Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV: Thư mời khảo sát báo giá

 

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV: Thư mời khảo sát báo giá:

Số thư mời: 2618/TM-NĐSĐ ngày 29/11/2023
Tên gói thầu:  Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn định kỳ hàng tháng Hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục năm 2024

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo