Cập nhật: 14/11/2023 03:33:54
Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV: Thư mời báo giá

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV: Thư mời báo giá Hệ thống giám sát online phóng điện cục bộ (PD) hàm lượng khí hòa tan trong dầu (DGA) cho máy biến áp chính T1, T2 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo