Cập nhật: 22/02/2020 03:05:20
Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV nhiệm kỳ 2020 - 2023

 

Thực hiện Hướng dẫn số 23 - HD/ĐU ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực - TKV về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023; Ngày 21 tháng 2 năm 2020, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV và Đảng bộ cơ quan Tổng công ty, các chi bộ đã tổ chức phổ biến quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên tới cán bộ, đảng viên tại chi bộ và chuẩn bị các nội dung để tổ chức đại hội, các chi bộ đã bám sát kế hoạch, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, đề án nhân sự, chương trình Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội,… theo đúng hướng dẫn, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng công ty xem xét và cho ý kiến trước khi tiến hành đại hội. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, các Chi bộ đã thực hiện tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ, lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên trước khi trình Đại hội.

Ngày 21 tháng 2 năm 2020, các chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2023 theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Đảng uỷ cơ quan Tổng công ty và Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV, đảm bảo tập trung, dân chủ, nghiêm túc, hiệu quả, đúng Quy định của Điều lệ Đảng, bầu ra chi ủy các chi bộ với tổng số 9 đồng chítrong đó: 03 Bí thư, 03 Phó Bí thư và 03 Chi ủy viên, kết quả cụ thể các đồng chí được trúng cử: Chi bộ khối Văn phòng: Bí thư: Ngô Quang Trung, Phó bí thư: Nguyễn Thế Hồng, Chi ủy viên: Nguyễn Thị Kim Oanh; Chi bộ khối Kinh tế: Bí thư: Lê Ngọc Nam, Phó bí thư: Lê Thị Thủy, Chi ủy viên: Bùi Thị Thu Huyền; Chi bộ khối Kỹ thuật: Bí thư Nguyễn Việt Cường, Phó bí thư: Phạm Thanh Hải, Chi ủy viên: Bùi Thu Thái.

Đại diện Đảng ủy cấp trên phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Ngô Trí Thịnh đã ghi nhận những đóng góp của các chi bộ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan Tổng công ty nói riêng, Đảng bộ Tổng công ty nói chung đồng thời, đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện đối với từng chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2023 và yêu cầu ngay sau Đại hội, các Chi bộ xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy, đảm bảo lãnh đạo chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cho toàn khóa và có những giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đã đề ra.

 

 

Một số hình ảnh:

 

 

 

Xuân Hiệp

 

 

 

Thông báo