Cập nhật: 13/03/2020 10:41:56
Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức thành công Đại hội III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hướng dẫn số 1534-HD/ĐU, ngày 09/12/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 26/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực- TKV về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ngày 12/3/2020 Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV  tổ chức Đại hội đảng lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, đồng chí Ngô Trí Thịnh – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực - TKV, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo điều hành Tổng công ty cùng 65 Đảng viên trong cơ quan Tổng công ty Điện lực – TKV được triệu tập.  

Đại hội đã thảo luận biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời, Đại hội đã nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ cơ quan Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời đề nghị Ban chấp hành khóa mới tiếp tục đổi mới, với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ có giải pháp khả thi, cụ thể đến từng chi bộ, đến từng Ban chuyên môn nghiệp vụ nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch, mục tiêu đã đề ra

Tại đại hội, Đồng chí Ngô Trí Thịnh – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực – TKV Ngô phát biểu, yêu cầu Ban chấp hành khóa mới ổn định tổ chức, xây dựng các quy chế, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra, cùng với đó là một số nhiệm vụ cần chỉ đạo triển khai ngay đó là: Quản lý, điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD và ĐTXD năm 2020; Triển khai  tổ chức, nghiên cứu quán triệt, thảo luận, đóng góp văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp; Tham mưu cho Đảng bổ Tổng công ty và lãnh đạo Tổng công ty các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Chủ động học tập và triển khai các Nghị quyết của Đảng; Tiếp tục học tập nâng cao trình độ lý luận, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; Đoàn kết thống nhất xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…   

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Điện lực TKV khóa III nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí:

  1. Đ/c Đỗ Xuân Hiệp
  2. Đ/c Trương Thị Hồng Liên
  3. Đ/c Lê Ngọc Nam
  4. Đ/c Nguyễn Việt Cường
  5. Đ/c Ngô Quang Trung

Ban chấp hành Đảng bộ Khóa III đã họp phiên thứ nhất bầu một số chức danh và UBKT:

Đ/c Đỗ Xuân Hiệp, được bầu là Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng công ty, Đ/c Trương Thị Hồng Liên  được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV khóa III nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan TCT gồm 3 đồng chí: 

1.     Đ/c Trương Thị Hồng Liên

2.     Đ/c Ngô Văn Điện

3.     Đ/c Bùi Thu Thái

Đ/c Trương Thị Hồng Liên được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV khóa III nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ cơ quan TCT dự đại hội lần thứ I Đảng bộ Tổng công ty Điện lực – TKV  gồm 26 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong cơ quan Tổng công ty tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV đã đề ra.

Tại đại hội, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty tổ chức chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hải - nguyên Phó Tổng Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ công tác được nghỉ chế độ theo quy định.

Một số hình ảnh:

 

                                                                                               

 

                                                                                                            Xuân Hiệp

 

 

Thông báo