Cập nhật: 26/12/2019 01:44:49
Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV tổng kết công tác năm 2019

 

 

Ngày 25 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, tham dự Hội ngh có đồng chí Lê Tuấn Minh - Nguyên Phó Bí thư thường trực, đồng chí Phùng Văn Vịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng, đồng chí Đặng Thị Tuyết, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cùng một số đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng bộ Tập đoàn Công ngiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Về phía Tổng công ty Điện lực - TKV Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ngô Trí Thịnh cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, UBKT Đảng bộ, HĐQT, BKS, Ban LĐĐH Tổng công ty Điện lực - TKV, các Bí thư Đảng bộ và các đồng chí phụ trách công tác Đảng của cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trong Tổng công ty.

                                                                       

 

 

   

Theo báo cáo tổng kết, năm 2019, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV đã lãnh, chỉ đạo toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác của Tổng công tyCác nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả. Tổng công ty đã đạt một số chỉ tiêu chính như sau: Sản lượng điện sản xuất đạt 9,86 tỷ kWh, đạt 108% kế hoạch; Than tiêu thụ đạt 140 nghìn tấn, đạt 108% kế hoạch; Doanh thu đạt 14 095 tỷ đồng; lợi nhuận đã bao gồm chênh lệch tỷ giá 559 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, đúng mục đích. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2019 toàn Tổng công ty đạt trên 179 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; bảo đảm mục tiêu về an toàn, không có tai nạn chết người, sự cố nghiêm trọng về cháy nổ và môi trường.

 

 

 

 

Lãnh đạo Tổng Công ty đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đề án tái cơ cấu của Tổng công ty được TKV phê duyệt, quản trị doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, nhờ các giải pháp chỉ đạo điều hành sát sao của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty nên các đơn vị trong Tổng công ty đã có nhiều giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần tiết giảm chi phí. Công tác vận hành các nhà máy điện thực hiện tốt, công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa bảo dưỡng định kỳ đạt chất lượng và vượt tiến độ đề ra, luôn duy trì vận hành tin cậy, đáp ứng nhu cầu phụ tải, huy động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

 

Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học được quan tâm đúng mức và đạt kết quả cao, đời sống và thu nhập CBCNV được ổn định, cùng với đó Tổng công ty và các đơn vị chú trọng công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng.

 

Ngoài ra, trong năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV đã hoàn thành tốt các công tác khác như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các Đảng viên và quần chúng ưu tú; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng; công tác tuyên giáo, dân vận, công tác văn phòng cấp ủy và công tác kiểm tra giám sát... qua đó, năm 2019 Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV đã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”.

 

 

 

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Văn Vịnh - Ủy viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã đánh giá cao và chúc mừng kết quả của Đảng bộ và Tổng công ty Điện lực - TKV đã đạt được trong năm 2019, Đồng thời chỉ đạo Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV với mục tiêu: An toàn - Đổi mới - Phát triển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD, ĐTXD và các mặt công tác của Tổng công ty, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án Nhiệt điện Na Dương 2, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các cấp tiến tới đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường công tác tham mưu của các Ban xây dựng Đảng, các Đảng bộ trực thuộc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát, đặc biệt là việc thực hiện chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tòa quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh để khẳng định vai trò lãnh đạo của mình. 

 

 

 

 

Thay mặt BCH Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí Ngô Trí Thịnh - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng công ty, đánh giá kết quả SXKD và các mặt công tác của Tổng công ty Điện lực - TKV đã đạt được trong năm 2019 trong đó, nhấn mạnh việc được thành lập Đảng bộ Tổng công ty giao quyền cấp trên cơ sở là một bước tiến vượt bậc về sự trưởng thành lớn mạnh của Tổng công ty Điện lực - TKV. Đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020, năm đầu của nhiệm kỳ đó là: Tổng công ty xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030; xây dựng đề án tái cơ cấu mới; làm tốt công tác tuyên truyền ổn định lập trường, tư tưởng cho các đảng viên; đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó có dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2; tiếp tục triển khai, thực hiện đề án tin học hóa, tự động hóa các nhà máy; tăng cường công tác ATVSLĐ, PCCN, cải thiện môi trường tại các nhà máy; xây phương án tháo gỡ khó khăn cho Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.  

 

 

 

 

 

Nhân dịp này, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức chúc mừng đồng chí Lê Tuấn Minh - Nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ được nghỉ chế độ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty có quyết định khen thưởng các Đảng bộ trực thuộc đạt thành tích trong năm 2019 và Chi bộ phân xưởng vận hành của Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 đạt thành tích xuất sắc 5 năm liền./.

 

 

 

 

                                                Xuân Hiệp

 

 

Thông báo