Cập nhật: 12/06/2023 05:18:11
Đính chính tin công bố

 

Tổng công ty Điện lực - TKV trân trọng đính chính theo file đính kèm đối với nội dung thông tin đã công bố về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty tại văn bản số 1036/ĐLTKV-VP ngày 07/6/2023 kèm Quyết định số 1019/QĐ-ĐLTKV ngày 06/6/2023.

Trân trọng./.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo