Cập nhật: 28/08/2019 04:05:18
Giải trình số liệu BCTC Quý II năm 2019 sau soát xét

 

Giải trình số liệu BCTC Quý II năm 2019 sau soát xét.

 

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo