Cập nhật: 31/10/2019 02:53:41
Giải trình số liệu BCTC Quý III năm 2019

Giải trình số liệu BCTC Quý III năm 2019 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo