Cập nhật: 15/12/2022 03:25:35
Mời báo giá cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2023

 

Tổng công ty Điện lực - TKV mời báo giá cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2023 cho NMNĐ Cao Ngạn

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo