Cập nhật: 10/05/2023 10:30:16
Mời báo giá mua sắm 07 máy vi tính văn phòng

 

Tổng công ty Điện lực - TKV mời báo giá mua sắm 07 máy vi tính văn phòng.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo