Cập nhật: 08/09/2023 10:52:40
Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

         HĐQT Tổng công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ BT” hoặc “Đại hội”) năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cụ thể như sau:

1.     Thời gian: Từ 8:30 sáng ngày 29/9/2023 (thứ Sáu).

2.         Địa điểm: Hội trường tầng 5 Cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV, Tòa nhà Sannam, số 78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3.     Thành phần mời dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo danh sách chốt ngày 08/9/2023 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ của các cổ đông đó.

4.     Nội dung đại hội:

       Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty giữa Nhiệm kỳ II (2021-2026).

5.   Tài liệu Đại hội: Các tài liệu họp sẽ được công bố và cập nhật trên website Tổng công ty Điện lực - TKV (www.dienluctkv.vn) theo quy định.

6.     Đăng ký tham dự:

        Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự về Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ tại mục 8 Thông báo mời họp này qua đường bưu điện, fax, email hoặc trực tiếp với thời gian phù hợp để Ban Tổ chức Đại hội nhận được trước 16:30 ngày 25/9/2023 (thứ Hai).

7.    Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội xuất trình những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội:

         -    Giấy CMTND/ CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc);

          -     Giấy ủy quyền dự họp (bản gốc; trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội).

8.     Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

         Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

       Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Sannam, số 78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

         Điện thoại: (84.24) 3516 1605 Fax: (84.24) 3516 1610.

         Email: vp@vinacominpower.vn

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo