Cập nhật: 27/12/2023 03:01:59
Phê duyệt kết quả LCNT và ký kết hợp đồng

 

      Ngày 26/12/2023 HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã có Nghị quyết số 68/NQ-ĐLTKV và Quyết định số 2589/QĐ-ĐLTKV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT) Gói thầu số 28: Gói thầu EPC- Nhà máy chính thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II; tổ chức ký kết hợp đồng với thông tin chính như sau:

      ·    Tên nhà thầu trúng thầu: The Consortium of Construction Corporation No.1-JSC and DR.AZ Group Co., Ltd. (viết tắt là “CC1-DR Consortium”).

      ·    Thời gian ký kết hợp đồng: 09 giờ 00 ngày 28/12/2023, dự kiến tại Văn phòng Tổng công ty Điện lực - TKV.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo