Cập nhật: 06/09/2023 03:19:19
Thông báo của VSDC về ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

 

Thông báo số 2339/TB-VSDC ngày 28/8/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 Tổng công ty Điện lực - TKV.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo