Cập nhật: 12/06/2023 03:53:46
Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Tổng công ty năm 2023

Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Tổng công ty năm 2023

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo