Cập nhật: 05/04/2018 11:06:36
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 8:00 sáng ngày 20/4/2018 (thứ Sáu).

Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo danh sách chốt ngày 21/3/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Tài liệu Đại hội:

- Thông báo mời dự họp và mẫu giấy đăng ký tham dự, mẫu giấy ủy quyền tham dự được gửi kèm dưới đây.

- Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại địa chỉ: http://www.dienluctkv.vn/

 

Trân trọng.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo