Cập nhật: 03/04/2019 04:01:16
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 8:00 sáng ngày 22/4/2019 (thứ Hai).

Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo danh sách chốt ngày 19/3/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Tài liệu Đại hội:

- Thông báo mời dự họp và mẫu giấy đăng ký tham dự, mẫu giấy ủy quyền tham dự được gửi kèm dưới đây.

- Tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật trên Website Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại địa chỉ:http://www.dienluctkv.vn/

 

Trân trọng.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo