Cập nhật: 02/01/2020 04:11:40
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu.

Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II./.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo