Cập nhật: 07/04/2023 09:49:05
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Tổng công ty Điện lực TKV: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo