Cập nhật: 12/07/2023 08:18:45
Thư mời quan tâm và báo giá Hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD)

Ngày 11 tháng 7 năm 2023 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có Thư mời quan tâm và báo giá Hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) cho Nhà máy nhiệt điện Na Dương (văn bản số 1320/ĐLTKV-ĐT đính kèm).

Trân trọng./.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo