04/05/2023 10:17:51
Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt Chi bộ Tháng 5 năm 2023

01/03/2023 03:48:22
Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 3 năm 2023

08/02/2023 09:54:22
Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 2/2023

04/01/2023 08:28:09
Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 1/2023

09/12/2022 03:17:24
Bài dự thi của Đảng viên Đỗ Văn Mạnh, Chi bộ Phân xưởng sửa chữa, Đảng bộ Công ty NĐ Cẩm Phả với chủ đề :" Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

09/12/2022 03:07:53
Bài dự thi của Đảng viên Trần Đình Thành, Chi bộ khối Nghiệp vụ, Đảng bộ Công ty NĐ Cẩm Phả với nội dung :" Đẩy mạnh học tập, và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh"

09/12/2022 02:54:34
Đảng viên Nguyễn Minh Huế, Phân xưởng sửa chữa, Công ty Nhiệt điện Sơn Động đã chọn đề tài :" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương Hồ Chí Minh" để Dự thi giải Búa liềm vàng năm 2022.

09/12/2022 02:45:38
BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2022 tiêu đề : "Những bài học từ tấm gương của Bác Hồ" của Đảng viên Vũ Thị Thúy Sơn Hà, Chi bộ Phân xưởng Vận hành, Đảng bộ Công ty NĐ Cẩm Phả

09/12/2022 02:39:59
"Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng ", Bài dự thi của Đảng viên Trần Việt Anh - Chi bộ TCHC, Đảng bộ Công ty Nhiệt Điện Cẩm Phả

09/12/2022 01:43:56
Chuẩn mực đạo đức của cán bộ là một trong những nội dung được Đảng viên Đỗ Trọng Phương - Phân xưởng vận hành, Công ty Nhiệt điện Sơn Động chọn để tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2022.

Thông báo