09/12/2022 11:39:04
Nguyễn Văn Hạnh, Chi bộ Kỹ thuật, Đảng bộ Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV, tham gia Giải búa liềm vàng năm 2022 với chủ đề: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thông báo