20/02/2024 04:45:23
Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV: Gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá đơn hàng số 14 CC sắt thép PVSX năm 2024 của Công ty Nhiệt điện na Dương- TKV

20/02/2024 04:42:32
Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV: Báo giá cung cấp dịch vụ đo đặc tuyến tổ máy số 2 (Lần 3)

20/02/2024 04:41:00
Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV: Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa màn hình Led ngoài trời

20/02/2024 04:39:41
Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV: Báo giá cung cấp dịch vụ: Thí nghiệm dầu máy biến áp lọc bụi, dầu bôi trơn, dầu thủy lực năm 2024 (Lần 3)

20/02/2024 04:37:32
Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV: Báo giá cung cấp dịch vụ Sửa chữa, bảo dưỡng máy phát Diesel năm 2024 (Lần 3)

20/02/2024 04:35:53
Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV: Báo giá cung cấp dịch vụ: Tư vấn thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường (Lần 2)

20/02/2024 04:29:21
Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV: Thư mời chào giá đơn hàng số 15 cung cấp dầu DO 0,05%S-II phục vụ sản xuất năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV

20/02/2024 04:26:57
Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư Vật tư gia công chế tạo phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024.

20/02/2024 04:19:31
Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV: Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề xuất gói: Cung cấp dịch vụ đưa, đón CBCNV và Thuê xe vận chuyển, thuê xe 5 chỗ...

20/02/2024 04:12:18
Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn -TKV: Thông báo kết quả lựa chọn gói cung cấp gói cung cấp: Quan trắc không khí và xả mỏ than Nông Sơn

Thông báo