16/08/2023 09:46:16
Thư mời báo giá mua sắm hóa chất công nghiệp, dầu mỡ, đá vôi cho vận hành các nhà máy điện năm 2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV

12/07/2023 08:18:45
Ngày 11 tháng 7 năm 2023 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có Thư mời quan tâm và báo giá Hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) cho Nhà máy nhiệt điện Na Dương.

10/05/2023 10:30:16
Tổng công ty Điện lực - TKV mời báo giá mua sắm 07 máy vi tính văn phòng.

05/04/2023 09:34:17
Thông báo mời báo giá thanh lý vật tư phế liệu của NMTĐ Đồng Nai 5

20/12/2022 01:47:44
Mời báo giá cung cấp hóa chất công nghiệp cho vận hành các nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực - TKV năm 2023

15/12/2022 03:25:35
Mời báo giá cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2023 cho NMNĐ Cao Ngạn

03/11/2022 04:28:50
TEST TG

02/11/2022 03:59:03
Thử nghiệm

02/01/2020 09:05:36
Phiếu đăng ký thông báo mời thầu. Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II./.

Thông báo